Διεύθυνση : Μακριωνίτη 1, Ηράκλειο Αττικής,
Αθήνα 14121
Τηλέφωνο : 2102831291
Email : info@infocube.gr

Μεγέθη διαφημίσεων Google Adwords

Παραθέτουμε παρακάτω τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα μεγέθη διαφημίσεων για το δίκτυο εμφάνισης των google adwords.

Οι διαφημίσεις στο δίκτυο εμφάνισης της Google μπορούν να προβληθούν σε διάφορες θέσεις με προκαθορισμένες διαστάσεις.

Συνεπώς τα banners που θα πρέπει να δημιουργήσετε θα πρέπει να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερες από τις προκαθορισμένες διαστάσεις έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να προβληθούν στις αντίστοιχες θέσεις.

How to edit my hosts file

Modifying your hosts file allows you to override the DNS for a domain, on that particular machine. This is useful when you want to test your site without the test link, prior to going live with SSL; verify that an alias site works, prior to DNS changes; and for other DNS-related reasons. Modifying your hosts file causes your local machine only to look directly at the IP address specified.

Δημιουργία HTML κώδικα για την εισαγωγή περιγραφών

Εδώ μπορείτε online να επεξεργαστείτε ένα html κείμενο. Αφού συντάξετε το κείμενό σας με την μορφοποίηση που θέλετε, στη συνέχεια πατώντας το πλήκτρο submit βλέπετε τον HTML κώδικα τον οποίο πρέπει να τοποθετήσετε στο επιθυμητό πεδίο του αρχείου σας.
Joomla xmap sitemap error

Joomla 3.x XMap Sitemap Component Blank Page Problem Solved

After upgrading Joomla 3.x you may experience a problem with the famous XMap component. The problem is a blank page when accesing the url of the sitemap you have configured. This is a  big problem for SEO because Google cannot access your sitemap. 

The error produced is 

PHP Warning: require_once( ..public_html/includes/application.php): failed to open stream: No such file or directory in .../public_html/components/com_xmap/helpers/xmap.php on line 12

In order to solve this problem you must edit the public_html/components/com_xmap/helpers/xmap.php file.

You must find the following code in line 12 and change it as shown 

Change this :

require_once(JPATH_SITE .'/includes/application.php');

To this :

require_once(JPATH_SITE .'/libraries/cms/application/site.php');

After changing this line of code you must then check your sitemap and resubmit it to google webmasters tools