Ρύθμιση αρχείου hosts για πρόσβαση σε περιβάλλον development

Για Microsoft Windows

Ανοίγουμε το Σημειωματάριο ή Notepad και επιλέγουμε Αρχείο > Άνοιγμα ή File > Open. Στη συνέχεια πλοηγούμαστε στο παρακάτω path

(Σε περίπτωση που έχετε έκδοση windows Vista, 7 ή νεότερη, θα πρέπει να ανοίξετε το σημειωματάριο κάνοντας δεξί κλικ και Άνοιγμα ως διαχειριστής ή Run as administrator)

Στο δίσκο C :  windows / system32 / drivers / etc /

Εδώ θα βρούμε το αρχείο hosts όπου θα πρέπει να προσθέσουμε την δική μας εγγραφή. 

Αν δεν εμφανίζεται το αρχείο τότε θα πρέπει στο κάτω δεξί μέρος του παραθύρου, να επιλέξουμε "Όλα τα αρχεία"

 Το αρχείο hosts στην αρχική του μορφή φαίνεται παρακάτω (Με κόκκινο φαίνεται η εγγραφή που θα πρέπει να προσθέσουμε εμείς. Την διεύθυνση IP και το όνομα που θα πρέπει να εισάγετε θα πρέπει να σας το έχουμε ήδη γνωστοποιήσει.)

# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

127.0.0.1 localhost
123.123.123.123 infocube.gr
123.123.123.123 www.infocube.gr

Στη συνέχεια επιλέγουμε αποθήκευση και είμαστε έτοιμοι. Υπό κανονικές συνθήκες θα πρέπει να έχουμε ήδη πρόσβαση στο περιβάλλον development. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί επανεκίνηση του υπολογιστή ή καθαρισμός της προσωρινής μνήμης του browser που χρησιμοποιούμε.