Λόγω τεχνικού προβλήματος ΟΤΕ στην τηλεφωνική μας γραμμή ενδέχεται να μην λαμβάνουμε κλήσεις σας. Παρακαλούμε αποστείλατε email στο support@infocube.gr

Δημιουργία HTML κώδικα για την εισαγωγή περιγραφών

Εδώ μπορείτε online να επεξεργαστείτε ένα html κείμενο. Αφού συντάξετε το κείμενό σας με την μορφοποίηση που θέλετε, στη συνέχεια πατώντας το πλήκτρο submit βλέπετε τον HTML κώδικα τον οποίο πρέπει να τοποθετήσετε στο επιθυμητό πεδίο του αρχείου σας.